این روزها و شبها خدا از همیشه نزدیکتراست ، فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به همه مسلمانان تبریک عرض مینماییم